Bashkepuntoret e Studios & Shtrirja e veprimtarise

Av.Saimir Vishaj është njëkohësisht edhe Kryetar i Shoqatës "Avokatet Penaliste te Shqiperise".

 

Bashkpunetorët dhe lidhjet e studios:

Av. Saimir Vishaj dhe njëkohësisht Kryetari i Shoqatës së Avokatëve Penalistë të Shqipërisë, gjate vitit 2012, ka nënshkruar akt marrëveshje bashkëpunimi, me Homologet tanë Avokat në SHBA, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Slloveni, Çeki,Bosnjë,Angli, Hollandë dhe Gjermani, duke rritur rolin e Avokatëve Penalistë të Shqipërisë, drejt një UNIONI AVOKATESH NDERKOMBETARE, për të bërë të mundur unifikimin e veprimtarisë së përbashkët AVOKATORE....

 

Bashkëpunëtorët brënda vendit:

  • Dhoma Kombetare e Avokatisë Shqiptare
  • Shoqata e Avokatisë Penalistë Shqiptare
  • Avokati i Popullit
  • Komisioni i ligjeve në parlament
  • Ministria e Drejtësisë
  • Ministria e Rendit
  • Ministria e Integrimit

Bashkëpunëtorët e huaj:

Dhoma kombëtare e avokatëve te Kosovës

..................................................................................................................................................................................

Zyra Avokatore MALIK & MALIK Solicitors (Britani e Madhe)
​..................................................................................................................................................................................

Dhoma Kombëtare e Avokatëve te Montenegro.

​..................................................................................................................................................................................

Bashkëpunim me Organizma ndërkombëtare:

  • OSBE
  • Komiteti i Helsinkit
  • Gjykata e Strasburgut