Perfaqesuesi i Studios

Përfaqësuesi i Studios  Avokat Saimir Vishaj ka mbaruar Fakultetin e Drejtësise në Universitetin e Ttiranës, pas kësaj ka kryer Master në fushën e proçedures penale, Doktoraturën në fushën e proçedures penale në Padova Itali.

Avokati Saimir Vishaj ka 20 vjet që ushtron profesionin e tij si avokat në të gjitha shkallët e sistemit gjyqësor si, Gjykata e Faktit,  Gykata e Apelit, Gjykata e Lartë, Gjykata Kushtetuese si dhe Gjykata e Strasburgut.

Avokati Saimir Vishaj është fitues i një numri të madh proçesesh gjyqësore të cilat kanë bërë bujë të jashtëzakonshme në media.

Avokati Saimir Vishaj është një nga avokatët penalist më të mirë në Shqipëri

Avokati Saimir Vishaj  mban këto funksione: 
a) Kryetar i Avokatëve Penalistë Shqiptar
b) Anëtar i Kryesisë së Dhomës Kombëtare të avokatisë shqiptare
c) Anëtar i Komitetit te Disiplinës së Dhomës Kombëtare të avokatisë shqiptare
d) Botues i shumë teksteve dhe artikujve mbi  çështjet e ndryshme të drejtësisë shqiptare, organizator i konferencave seminareve dhe takimeve mbi përmirësimin e sistemit të drejtësisë shqiptare
e) Mbrojtës dhe përkrahës i organizatave të shoqërisë civile, në dobi të gruas, fëmijëve e shumë organizata të tjera joqeveritare.
f)  Avokat Saimir Vishaj ka një kontribut i jashtëzakonshëm në mediat elektronike dhe të shkruara për përmirësimin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri